Närmaste händelser:

2

Söndag 2 augusti

10:00 • Gudstjänst


Christian Braw predikar och Eilert Steinwall leder gudstjänsten. Karin Braw sjunger och spelar cittra.
7

Fredag 7 augusti

11:00 • Andakt på Björken


Sven-Ove Svensson och Inga Frostemark.
9

Söndag 9 augusti

10:00 • Gudstjänst


Gudstjänst med nattvard. Sven-Ove Svensson predikar och Alwa Wennerlund Larsson leder gudstjänsten. Monica och Anders Netterheim sjunger.
16

Söndag 16 augusti

10:00 • Gudstjänst


Maria Johansson predikar och Marianne Luc leder gudstjänsten. Sång av Cecilia Åkesson.
23

Söndag 23 augusti

10:00 • Gudstjänst


Maria Johansson predikar och Christer Claesson leder gudstjänsten. Sång av manskören.
Se hela kalendern

En kyrka för hela livet där
mötet med Jesus Kristus förvandlar
– mig, dig och världen.

 EQUMENIAKYRKAN

 

Välkommen till Betelkyrkan i höör !

 

Vi vill vara en öppen kyrka för alla som söker Kristus och gemenskap med den kristna församlingen.
Här finns plats för tro, men även för tvivel, funderingar och frågor om livet.
Vi är en kyrka där hela livet ryms genom barndop/barnvälsignelse, konfirmation, vigsel och begravning.

Om du vill samtala med någon, ha själavård eller bikt så står våra pastorer till förfogande. De har båda tystnadsplikt.

Betelkyrkan är en kyrka full av liv och aktiviteter både för barn och vuxna.
Våra samlingar är öppna för alla.
 
Välkommen att söka runt på vår sida och kom gärna och besök oss på:
Eriksgatan 6 i Höör.

Vill du hyra lokal?
Vi har fina lokaler centralt i Höör.

Lokalerna passar för olika samlingar. 
Det finns också möjlighet att hyra köket.

Ring för bokning och frågor till Lisbeth Emanuelsson 0413-205 33

_____________________________________________________________________________