kontakt Barn & Ungdom

Stefan Åkesson
0413 - 55 13 41

ur-ordforande@betelkyrkan.com

Barn & Ungdom

Betelkyrkans Ungdom är Betelkyrkans ungdomsförening. Vi har en rik verksamhet för alla barn och ungdomar, från Barnmusik till Tonår, som ni gärna får läsa om här vid sidan om.

All vår verksamhet utgår från vårt mål om att barn och ungdomar ska kunna se Gud i skapelsen, känna vördnad för allt levande och få uppleva att de också är med i Guds stora plan.
Grunden för vår verksamhet är tron på Gud, men det är inget krav på att vara Kristen för att vara med.

Välkommen att ha kul och till en gemenskap utöver det vanliga!