EKUMENIK

Vi samarbetar med de olika kyrkorna som finns på orten, och vi ingår i Höörs kristna ekumeniska råd.
Vi har tillsammans med Svenska kyrkan ansvar för andakterna på de olika hemmen.