EQUMENIAKYRKAN

 

En kyrka för hela livet där
mötet med Jesus Kristus förvandlar
– mig, dig och världen


Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans.
Det nya samfundets namn är Equmeniakyrkan.

Betelkyrkan i Höör var den första eukumensika församlingen i Sverige då den bildades 1969.  
Sedan dess har församlingen tillhört Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet.
Dessa samfund har nu tillsammans med Metodistkyrkan alltså bildat en gemensam kyrka som
Betelkyrkan i Höör numera tillhör.