Kommande Program

Inga poster just nu
Se hela kalendern

 Gudstjänst

Gudstjänsten är en central mötesplats och församlingslivets centrum. Gudstjänsten är öppen för alla, om du tror, inte tror eller bara är nyfiken. Gudstjänsten är ett möte mellan Gud och människor, och människor emellan, där vi tillsammans sjunger psalmer och lovsånger, ber enskilt och tillsammans och fördjupar oss i olika teman från bibeln som berör oss i livet. Ett tillfälle som blandas med stillhet och glädje och som ger inspiration och kraft för vardagslivet.

Vi firar gudstjänst tillsammans varje söndag, oftast kl.10.00.  Samtidigt har barnen sin egen gudstjänst i Söndagsklubben. Vi firar nattvard 1 gång i månaden. Efter varje gudstjänst fikar vi och alla är hjärtligt välkomna.