Kommande Program

17

Sndag 17 december

10:00 • Gudstjänst


Julens s?nger med Alwa Wennerlund Larsson, Mansk?r och s?ngare.
26

Tisdag 26 december

10:00 • Gudstjänst


Annandagsgudstj?nst med Maria Johansson och s?ng.
31

Sndag 31 december

10:00 • Gudstjänst


Gudstj?nst med ny?rsafton med Per Carlsson och s?ng.
Se hela kalendern

 Gudstjänst

Gudstjänsten är en central mötesplats och församlingslivets centrum. Gudstjänsten är öppen för alla, om du tror, inte tror eller bara är nyfiken. Gudstjänsten är ett möte mellan Gud och människor, och människor emellan, där vi tillsammans sjunger psalmer och lovsånger, ber enskilt och tillsammans och fördjupar oss i olika teman från bibeln som berör oss i livet. Ett tillfälle som blandas med stillhet och glädje och som ger inspiration och kraft för vardagslivet.

Vi firar gudstjänst tillsammans varje söndag, oftast kl.10.00.  Samtidigt har barnen sin egen gudstjänst i Söndagsklubben. Vi firar nattvard 1 gång i månaden. Efter varje gudstjänst fikar vi och alla är hjärtligt välkomna.