April 2018
MndagTisdagOnsdagTorsdagFredagLrdagSndag
1
Gudstjänst
Gudstjänst10:00 - 11:00
Uppst?ndelsegudstj?nst med Maria Johansson och s?ng av Trio.
2
3
4
StickCafé
StickCafé14:00 - 18:00
5
6
Tiekaffe
Tiekaffe10:00 - 11:30
S?g det med en s?ng med Rune Lindqvist.
7
8
Konsert
Konsert18:00 - 19:00
GOSPELKONSERT MED KING STREET GOSPEL FR?N H?RBY.
9
10
Samling för smågrupperna
Samling för smågrupperna19:00 - 21:00
11
StickCafé
StickCafé14:00 - 18:00
Samling för smågrupperna
Samling för smågrupperna19:00 - 21:00
12
13
14
15
Tillsammansgudstjänst
Tillsammansgudstjänst10:00 - 00:00
Tillsammansgudstj?nst med Maria Johansson och ton?r.
SOPPLUNCH.
16
17
18
StickCafé
StickCafé14:00 - 18:00
19
20
Tiekaffe
Tiekaffe10:00 - 11:30
P?r-Henry Ekberg ber?ttar om att jobba som f?rsamlingskurator i Esl?vs f?rsamling.
21
22
Gudstjänst
Gudstjänst10:00 - 11:00
Gudstj?nst med Maria Johansson och s?ng av Reflexen. F?rsamlingsm?te. D?rrkollekt till Diakonia.
23
24
Samling för smågrupperna
Samling för smågrupperna19:00 - 21:00
25
StickCafé
StickCafé14:00 - 18:00
Samling för smågrupperna
Samling för smågrupperna19:00 - 21:00
19:30 - 21:00Kv?llsmacka f?r m?n. Rektor Magnus Jonzon talar ?ver "Min Musik".
26
27
28
29
Gudstjänst
Gudstjänst10:00 - 11:00
Gudstj?nst med Charlotte Thaarup, bitr?dande kyrkoledare region syd. S?ng av Monica och Anders Netterheim.
30