Församlingens arbete finansieras genom frivilliga gåvor, kollekt.
Det finns inget tvång att man måste betala si och så mycket för att få vara med.

Om ni vill bidra med pengar
till vår verksamhet så är vårt
bankgiro 5351-7330


PASTORER

Maria Johansson

maria.johansson@betelkyrkan.com

Expeditionstid: Onsdag 13.00 - 14.00

Tel. 0413-21451

Sven-Ove Svensson

sven-ove.svensson@betelkyrkan.com

Expeditionstid: Tisdag 09.00 - 10.00

Tel. 0413-21451

Kontakt

 

Ta gärna kontakt: