Mission

Mission är viktigt för oss i Betelkyrkan. Idag handlar mission om fred och försoning, samhällsbyggande, hälsa och utbildning.
Vi engagerar oss i olika projekt genom Equmeniakyrkan som skapar en ny möjlighet och en ny framtid för människor i många länder. Det kan innebära att utbilda människor i deras juridiska rättigheter. Det kan också innebära sjukvård, mediciner eller information om hygien. Vi arbetar även tillsammans med Diakonia med katastrofhjälp men också i projekt som till exempel att bygga toaletter eller utbilda kvinnor till bilmekaniker.

Vi samlar in pengar på olika sätt och vi arbetar med olika projekt i Semendua som ligger i Kongo Kinshasa.

Matpaket och skolavgifter
Barn som blivit föräldrarlösa får bo hos släktingar eller andra familjer. Dessa familjer, som tar hand om barnen, får matpaket varannan månad.
Det är kvinnoföreningarna i församlingen som delar ut paketen. Barnen behöver inte ha någon koppling till församlingen. Totalt får 1 500 barn
dessa paket. Lika många pojkar och flickor. Vissa av barnen får också skolavgifterna betalda.
 
 
Alfabetisering
Sedan år 2000 bedrivs arbete med alfabetisering. Det är mest kvinnor som driver detta arbete och det är också flest kvinnor som deltar.
Man arbetar nu för att fler män och ungdomar skall delta. De texter man läser handlar om jämställdhet, hälsa, jordbruk, näringslära och ekonomi.
Deltagarna lär sig läsa och att argumentera för att förbättra sitt liv. Detta arbete stöds av Sida till och med juni 2015.
 
Hälsovård
I mitten av 70-talet hade kyrkan ansvar för 1 sjukhus och 6 sjukstugor och arbetet leddes av svenska missonärer. Under slutet av 70-talet
överlämnades arbetet allt mer till kongoleser. Idag leds arbetet av en chefsläkare en sekreterare och en förrådsansvarig på Semendua. 
Det finns desutom många fler anställda med hög utbildning. Hälsovården betyder naturligtvis enormt mycket för människorna i området.