Kommande Program

Inga poster just nu
Se hela kalendern

kontakt reflexen

Karin Andreasson
0413 - 235 39

reflexen@betelkyrkan.com

Reflexen

Kören i Betelkyrkan kallas reflexen. Kanske är sånggrupp den riktiga benämningen. Vi övar vissa torsdagkvällar, vanligen två gånger före varje sångframträdande. Det innebär att vi inte övar varje torsdag. 

Alla är välkomna!