Kommande Program

Inga poster just nu
Se hela kalendern

KONTAKT

Maria Johansson
Sven-Ove Svensson
0413-214 51
 

Samtals- och bönegrupper

Varannan vecka möts vi i en liten grupp till gemenskap och bön. Vi samtalar om livets frågor och om den kristna tron. I den lilla gruppen finns möjlighet där tron kan växa och fördjupas till ett liv i Jesu efterföljd.
Den 14 september samlas vi i Equmeniakyrkan för en gemensam start för alla smågrupper.

 
 
Vill du vara med nästa gång, kontakta våra pastorer.