Kommande Program

Inga poster just nu
Se hela kalendern

Kontakt

Maria Johansson
0413-214 51

Sinnesrogudstjänst

Är en enkel stilla gudstjänst sista onsdagen i månaden. Här får du möjlighet att stanna upp och låta livet hinna ikapp. Det finns plats för ljuständning, stillhet, förbön och nattvardsfirande, som avslutas med en enkel fika.

                                       Gud, ge min sinnesro,
                                        att acceptera det jag inte kan förändra,
                                        mod att förändra det jag kan
                                        och förstånd att inse skillnaden. Amen.
 
För närvarande planerar vi inte att ha någon sinnesrogudstjänst.
Om intresse finns kommer vi att ta upp dessa samlingar senare.